Gwerra Siekta

Short Film

IV Creations Culture March 10, 2023 at 10:53 am
  • Description
  • Updates
  • FAQ
  • Backers

Project Description

Film Qasir ta’ madwar 12-il minuta

Wara li mietet it-tifla tal-Professur Dylan Stafrace, b’kanċer fil-moħħ, għamel ġranet u ljieli twal biex jipprova jagħmel avvanzi kbar fir-riċerka għall-kura tal-kanċer. Wara li rnexxilu jasal għal tip ta’ risposta, din tiġi f’idejn ħżiena. Kif ser jgħinuħ il-kollegi tiegħu l-Professoressa Elisa Maestre u Prof. Mario Lanfranco? Jew ser jkun xi ħadt minnhom li ser jagħmilu l-ostakli?

Jieħdu sehem: Ray Abdilla, Marica Cassar u Vince Micallef Pule’
Kitba ta’ Christian Attard Sciberras u Nathan Vella
Direzzjoni ta’ Christian Attard Sciberras

Il-flus li ser jkunu qed jinġabru ser jkunu qed jinqasmu hekk:


A 12 minute short Film

After Professor Dylan Stafrace’s daughter passed away, of brain cancer, he spent days on end trying to contribute to cancer treatment research. His long hours spent away from home researching different treatments finally resulted in a scientific breakthrough for cancer treatment. This significant breakthrough however ended up in the wrong hands.
How will his colleagues, Professor Elisa Maestre and Professor Mario Lanfranco take it? Could they be in on this whole charade?

Actors: Ray Abdilla, Marica Cassar & Vince Micallef Pule’
Written by Christian Attard Sciberras & Nathan Vella
Directed by Christian Attard Sciberras

Funds collected will be divided as follows:


Share Project